Om Yoga

Yoga är ett Sanskrit ord, dess rot är ordet Yuj som betyder att binda, att föra samman. Så Yoga är i grunden förening, sammanslagning.

Föreningen mellan det undermedvetna och de högre medvetandet.
Först kan vi skapa en förening mellan kropp, känslor och sinne/intellekt med Yoga. Ibland vill inte tankarna i huvudet och känslorna i hjärtat samma sak, därför är det viktigt att ha en integration i oss själva till att börja med, vilket betyder att föra ihop kropp, hjärta och sinne så att de vill desamma.

När denna förening finns där kan vi även förena oss med det högre.

Guru består av två stavelser Gu betyder mörker och stavelsen Ru betyder Ljus, så Guru betyder skingrare av mörker, en spirituell vägledare. En Guru är den som kastar ljus på de olika aspekter du inte kan se hos dig själv.

När aspekten blivit belyst och du kan se den själv, då kan du gör ett skifte, en förändring.

Jathis –medveten rytmisk rörelse för höja medvetandet
Kriyas -kraftfull rörelse för att rena
Asanas -sätt att vara, ställning, kropps språk, hållning
Pranayama -medveten expansion av energi, andning
Mudra -finger position/ reglering av sinnesstämning
Mantra -verktyg för för att stabilisera sinnet
Dharana -koncentrations tekniker

* Bhakti Yoga –Hängivelse till det gudomliga
Jnana Yoga –Rena tankeprocessen
Raja Yoga –Kungliga vägen till befrielse
Mantra Yoga –vetenskapen om ljud & vibration
Hatha Yoga –Balansering av Yin & Yang, Sol & Måne
Karma Yoga – Osjävisk handling
Ashtanga Yoga – den åttafaldiga vägen

Istället för att dela upp Yoga i olika namn ser vi på helheten & arbetar utifrån helheten på My spirit Yoga passen.