Vata

Vata – En av de tre dosherna

Vata

Består av elementen rymd och luft som står för lätthet/subtalitet, kyla,
torrhet och rörelse.
Den styr bl.a. alla rörelser och kommunikation i kropp och sinne.
Den representeras i nedre delen av kroppen, från under naveln och ner till fötterna.

Vata energien är naturligt hög under vintern samt efter sextiofyraårsåldern
och mellan två till sex på morgonen och från två till sex på eftermiddagen.

Om Vatans egenskaper t.ex. kyla och torrhet ökar hos en person med Vata
dominans, kan denna person komma i obalans.
Kyla och torrhet kan komma från kallt och blåsigt väder.
Desamma gäller för Pitta och Kapha om deras egenskaper ökar.

Vata i balans

 • Kreativ
 • Alert
 • Smittsamt entusiastisk
 • Spontan
 • Energisk
 • Flexibel
 • Snabb i tanke och handling
 • Upprymdhet
 • Öppna för nya saker
 • Önskan att leva ett aktivt liv, vitalitet
 • Korrekt bildande av kroppsvävnader

Vata i obalans/ överskott i vata

 • Frusenhet, värk
 • Gasbildning
 • Hård avföring, dålig aptit
 • Rastlöshet
 • Lågt självförtroende
 • Muskelryckningar
 • Hyperaktivitet
 • Överentusiasm
 • Förvirring
 • Förlust av energi och livsglädje/ livskraft
 • Spända, splittrade, nervösa, oroliga, rädslor

Saker som kan öka vata och skapa obalans

 • Oregelbundna vanor
 • Övestimulans
 • Överansträngning
 • För mycket sinnesintryck från t.ex. tv, data, dataspel etc.
 • Planlöshet
 • Kraftig fysisk ansträngning
 • Våld, våldsamt beteende
 • Återkommande hungertillstånd
 • Torrt, kallt, blåsigt väder
 • Mörker(inte tillräckligt med lampor, solljus).