Vad är Ayurveda

Ayurveda vad är det?

Ayurveda är ett sanskritord och betyder ren kunskap om livet.

Ayur = liv 
Veda = ren kunskap 

En annan betydelse av Ayurveda är också gudomlig vetenskap.

Ayurvedas huvudsyften är att bibehålla hälsa, förebygga sjukdom och bota sjukdomar.
Denna gamla läkekonst är mella 3000 – 5000 år gammal och utvecklades på den Indiska subkontinenten.
Den grundades av samma stora rishier (visa och heliga män) som skapade Indiens ursprungliga metoder för meditation, yoga och astrologi. Dessa visa och heliga män samlades vid foten av himalaya och mediterade över hur mänskligheten skulle kunna bli av med sjukdomar och få perfekt hälsa.

Ayurveda visar på ett enkelt sätt hur vi kan använda naturens krafter.

Enligt Ayurvedisk visdom har kroppen och psyket intelligensen att läka sig själva.
Ayurvedas enda syfte är att främja flödet av denna mäktiga intelligens genom varje människa.

Ayurveda ser varje individ som unik, ingen är den andre lik. Genom att identifiera sin kroppstyp, kan man förstå hur omvärlden påverkar livet. Maten vi äter,vädret, färgerna och våra aktiviteter påverkar oss alla olika. Genom att bli medvetna om vilka vi är och vilka krafter som styr oss kan vi skapa balans och få ett liv där hälsa och välbefinnande råder.