De fem elementen

Enligt Ayurveda består världsalltet av livsenergier. Dessa energier är de fem elementen rymd/eter, luft , eld, vatten och jord.
Elementen kommer i uttryck i alla levande system, de återfinns i hela vår tillvaro.

De finns i årstidernas växlingar, i naturen, i våra kroppar i tiden på dygnet, i mat, i färger. Varje element har sin egen speciella egenskap.

De fem elementen uppfattas inte bokstavligt som brasans eld eller vattnet i havet, utan anses snarare att förmedla den egenskap som finns inneboende i varje särskilt element. Så kan vi förstå rymden som tomhet, hålutrymmen och knappt märkbar.

Så är luften den genomskinliga, förtunnande, kyliga kraften som sätter skapelsen i rörelse. Med eld avses den kraft i naturen som alstrar värme, transformerar och sänder ut ljus.

Med vatten förstår vi naturens strävan att hålla tingen samman.
Jorden är den tunga, stabila kraft som bygger upp och ger struktur.

Varje människa består av en unik kombination av de fem elementen. De fem elementen bildar tre universella krafter som styr alla fysiologiska och mentala funktioner i kroppen.
Dessa krafter, konstitutioner är:

Vata – luft och rymd
Pitta – eld och vatten
Kapha – jord och vatten

Alla har det sina speciella särdrag, kvaliteter och kännetecken.

Ayurveda uppmärksammar naturens krafter som verkar både inom och utanför oss och försöker identifiera vilken kraft som dominerar i vår fysiologi.
På samma sätt som vi kan skadas utvärtes av att för länge vistas i vatten eller utsättas för eld, kan vi få inre funktionsrubbningar om vi låter vårt inre vatten eller vår inre eld öka för mycket.

Genom att identifiera sin konstitution, kan man förstå hur omvärlden påverkar livet.
Maten vi äter, vädret färgerna och våra aktiviteter påverkar oss alla olika.
Ayurveda ser varje individ som unik, ingen är den andra lik.
Varje människa har olika behov. Genom att att bli medvetna om vilka vi är och vilka krafter som styr oss kan vi skapa balans och få ett liv där hälsa och välbefinnande råde